Causa de canonización

Causa de canonización del beato Pedro de Asúa

Enlace a 'Causa de canonización / Kanonizazioaren kausa'