Boletín Oficial del Obispado de Vitoria
Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia

Año 2021 Urtea (II)

abril - mayo - junio
apirila - maiatza - ekaina

Último Boletín PDF

ARCHIVO / ARTXIBOA